Bus Plus – kartica, aplikacija i Bus Plus zone u Beogradu

Magazin Zanimljivosti

BusPlus je sistem za naplatu karata i upravljanje vozilima u Beogradu, koji je omogućio bolju organizaciju vozila i kontrolu naplate. Ako imate bilo kakve nejasnoće ili vas zanimaju informacije u vezi sa Bus Plus sistemom, na pravom ste mestu! 

enterijer javnog gradskog prevoza

U sva vozila javnog gradskog prevoza su ugrađeni sistemi, sa GPS-om i validatorima za očitavanje karata i navigaciju putnika. Svi putnici sa važećom kartom mogu koristiti vozila javnog prevoza, a do karte mogu doći mnogo jednostavnije nego ranije. Jednostavnim dopunama kartice, korisnici imaju neograničen broj karti u svom novčaniku.

U nastavku teksta saznajte sve detalje o načinu izdavanja, dopune, naplate i drugim važnim informacijama. Sa ovim vodičem, snalaženje u Beogradu će biti mnogo lakše, a boravak ugodniji i bezbrižniji.

Kakva su pravila u vezi sa posedovanjem Bus Plus kartice?

Svi putnici, osim dece mlađe od 7 godina, službenih lica u uniformi i narodnih poslanika Republike Srbije, moraju imati važeću karticu da bi se vozili u javnom gradskom prevozu. To bi pre svega trebalo da bude moralna obaveza svih koji koriste gradski prevoz, jer na taj način se kolektivno doprinosi poboljšanju usluge GSP-a, što je svima u interesu.

Tu su i Bus Plus kontrolori.

Ukoliko vas kontrolori zateknu u vozilu javnog prevoza, a vi nemate važeći Bus Plus, kazna koju ste obavezni da platite je 10.000 dinara. Ipak, postoji olakšica, ukoliko se kazna plati u roku od 8 dana, biće prepolovljena i iznosiće 5.000 dinara.

Ova informacija će biti podjednako važna za Beograđane i za sve one koji možda planiraju preseljenje u prestonicu. Ako ne posedujete sopstveno vozilo, u Beogradu će biti neophodno da koristite upravo gradski prevoz, a plaćanje mesečne dopune u odnosu na stalno plaćanje kazni je, kao što smo mogli da vidimo – neuporedivo povoljnije.

Najpopularniji način za plaćanje usluge javnog prevoza su kartice, koje su osnov BusPlus sistema. Pored njih postoji još nekoliko alternativnih načina plaćanja o kojima će biti više reči u daljem tekstu.

prikaz putnika u gradskom saobraćaju

Bus Plus kartica – koje sve vrste postoje?

Postoji 4 vrste kartica kojima se može platiti vožnja u gradskom prevozu i sve one imaju posebne podvrste, cenovnike i uslove korišćenja.

Personalizovana Bus Plus kartica sa slikom i ličnim podacima

Personalizovana kartica na prednjoj strani sadrži lične podatke i fotografiju. Vlasnik se može voziti gradskim prevozom neograničen broj puta u periodu od 04-24h. 

Izdavanje košta 250 dinara i potrebno je uz novac priložiti određenu dokumentaciju. Važi 3 godine i dopunjuje se na godišnjem, mesečnom ili polumesečnom nivou.

Spisak mesta za izdavanje možete naći u daljem tekstu.

Ako ste student, penzioner, učenik ili nezaposleni možete ostvariti popust na dopunu. Stoga je potrebno da pri podnošenju zahteva za izdavanje priložite određenu dokumentaciju kojom ćete potvrditi svoj identitet i status.

Nakon što dostavite dokumentaciju, fotografisanje se vrši na licu mesta, kartica se aktivira u sistemu i dobijate je na licu mesta.

Cenovnik za dopune, listu lica koja mogu ostvariti popust na dopunu (čak i do 100% popusta), kao i dokumentaciju potrebnu za dobijanje personalizovane kartice u zavisnosti od vašeg statusa, možete pronaći niže u tekstu.

Nepersonalizovana kartica – elektronski novčanik za javni prevoz

Nepersonalizovana kartica služi kao novčanik za javni prevoz. Može se kupiti na bilo kom od 2000 prodajnih mesta, odnosno na trafici ili u samoposluzi, po ceni od 250 dinara i takođe važi 3 godine. 

Moguće je dopuniti je sumama do 2.500 dinara, a svaka vožnja se naplaćuje pojedinačno prema cenovniku u odnosu na odabrane zone. Za sve dopune preko 900 dinara, dobija se gratis 100 dinara kredita

Kada korisnik pri ulasku u vozilo očita karticu, stanje na njoj se umanjuje za iznos cene karte u zavisnosti od odabrane zone.

Karte za jednu zonu

Zona Vreme korišćenja karte Cena
1 i 2 90 min 89 RSD
3 90 min 89 RSD
4 90 min 89 RSD

Karte za više zona

Zone Vreme korišćenja karte Cena
1, 2 i 3 90 min 179 RSD
1, 2, 3 i 4 90 min 269 RSD
3 i 4 90 min 179 RSD

Dnevna karta – idealno rešenje za kratko zadržavanje u Beogradu

Dnevna karta je kartica koju takođe možete kupiti na trafici ili bilo kom od 2000 prodajnih mesta. Od trenutka kupovine, ona važi 1, 3 ili 5 dana, u zavisnosti od vašeg izbora i sa njom se korisnik može voziti neograničen broj puta u periodu 04-24h.

Ovo je odličan izbor za sve one koji planiraju turističku posetu Beogradu ili iz bilo kog drugog razloga ostaju u gradu manji broj dana.

Cena izdavanja je 40 dinara, što treba sabrati sa cenom odabrane vremenske karte i zona.

Broj dana Zone 1 i 2 Zone 1, 2, 3 i 4
1 Dan 250 RSD 750 RSD
3 Dana 700 RSD 1.790 RSD
5 Dana 1.000 RSD 2.390 RSD

Karta kupljena kod vozača – karta za jednu vožnju

Karta koja je kupljena kod vozača funkcioniše po istom principu kao stare papirne karte za jednu vožnju. Bitno je napomenuti da je putnik u obavezi da pripremi tačan iznos koji je potreban za kupovinu određene karte, a cena zavisi isključivo od zona.

Zone Cena
1 i 2 150 RSD
3 150 RSD
4 150 RSD
1, 2 i 3 300 RSD
3 i 4 300 RSD
1, 2, 3 i 4 400 RSD

Bus Plus za zaposlene, nezaposlene, penzionere i studente

Personalizovane kartice se dele na mnoštvo kategorija, u zavisnosti od statusa korisnika. Za zaposlene građane (A1) i strane državljane (A2) nema popusta i oni dopunjuju svoje personalizovane kartice po punoj ceni, dok ukoliko vaš status ispunjava određene uslove možete ostvariti popust ili dobiti personalizovanu karticu bez ikakve naknade.

U nastavku smo naveli sve postojeće kategorije, a za one najmnogoljudnije smo naveli potrebnu dokumentaciju i cene dopuna po zonama.

Lica koja mogu ostvariti popust na personalizovanu karticu:

 • Učenici srednjih škola (P2)
 • Studenti visokoškolskih ustanova mlađi od 26 godina (P3)
 • Vojni i civilni invalidi rata sa 20-40% invaliditeta (P4 i P7)
 • Trajno nesposobna lica (P8)
 • Dijalizirana lica (P9)
 • Lica sa lakom duševnom zaostalošću (P10)
 • Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć i njegovi članovi domaćinstva (P11)
 • Lični penzioneri (P13)
 • Porodični penzioneri (P14)
 • Lica starija od 65 godina (P18)
 • Nezaposlena lica (P15)
 • Izbeglice i interno raseljena lica (P16)
 • Studenti doktorskih studija (P17)

Lica kojima će bez naknade uz odgovarajuću dokumentaciju biti izdata personalizovana kartica:

 • Vojni i civilni ratni invalidi sa 50-100% invaliditeta (B2 i B3)
 • Slepa lica i njihov pratilac (B5p)
 • Invalidna lica koja primaju stalni dodatak (B6)
 • Lica sa paralizom ili plegijom (B7p)
 • Lica sa mišićnom distrofijom (B8p)
 • Lica sa multipleks sklerozom (B9p)
 • Lica sa hemofilijom (B81)
 • Lica sa umerenom i teškom duševnom zaostalošću (B10)
 • Korisnici sa stečenim pravom na osnovu saveznih i republičkih propisa (B11)
 • Trudnice (B12)
 • Deca do 18 godina starosti koja lično primaju stalnu socijalnu pomoć (B13)
 • Učenici osnovnih škola (B16)
 • Deca palih boraca (B17)
 • Supružnici i roditelji palih boraca (B18)
 • Lica sa 70-100% telesnog oštećenja (B20)

Bus Plus za zaposlene (A1) – dokumentacija i cena dopune

Potrebno je da svi zaposleni građani Republike Srbije prilože važeću ličnu kartu ili pasoš na uvid. Takođe je potrebno da lice ima prebivalište na teritoriji Republike Srbije. 

Kada je u pitanju Bus Plus za zaposlene, cena je određena vremenskim periodom, kao i odabranim zonama i traje 3 godine – kao i kod svih ostalih kategorija. Za zaposlene građane nema popusta, tako da oni plaćaju punu cenu dopune.

Takođe je bitno napomenuti da kod dopuna personalizovanih kartica postoji doplata za Ekspres liniju, koja saobraća na relaciji Beograd – Obrenovac.

Zona Mesečna karta Polumesečna karta Godišnja karta
1 2.990 RSD 1.690 RSD 32.890 RSD
1 i 2 3.275 RSD 1.830 RSD 36.025 RSD
1, 2 i 3 3.890 RSD 2.330 RSD 42.790 RSD
1, 2, 3 i 4 4.900 RSD 2.990 RSD 54.890 RSD
3 3.275 RSD 1.830 RSD 36.025 RSD
3 i 4 3.890 RSD 2.330 RSD 42.790 RSD
4 3.275 RSD 1.830 RSD 36.025 RSD
1, 2, 3 i Ekspres 4.990 RSD 2.980 RSD 54.890 RSD

Bus Plus za nezaposlene (P15) – dokumentacija i cena dopune

Izdaje se uz podnošenje sledećih dokumenata:

 • Fotokopija važeče lične karte ili pasoša
 • Na uvid original lična karta ili pasoš
 • Original potvrde Nacionalne službe za zapošljavanje da lice nije u radnom odnosu (potvrda ne sme biti starija od 15 dana)

Za nezaposlene može važiti 6 meseci ili 3 godine, u zavisnosti od konkretnog statusa korisnika. Bitna razlika između kartice za zaposlene i nezaposlene je što se ova za nezaposlena lica može dopunjavati isključivo na mesečnom nivou.

Zona Cena za mesec dana
1 1.090 RSD
1 i 2 1.120 RSD
1, 2 i 3 1.890 RSD
1, 2, 3 i 4 2.490 RSD
3 1.120 RSD
3 i 4 1.890 RSD
4 1.120 RSD
1, 2, 3 i Ekspres 2.990 RSD

Bus Plus za penzionere (P13 i P14) – dokumentacija i cena dopune

Ovde postoje dve kategorije: Lični penzioneri ili Porodični penzioneri. Oba tipa se mogu dopunjavati na mesečnom ili godišnjem nivou.

Za lične penzionere (P13) se izdaje uz podnošenje sledeće dokumentacije:

 • Fotokopija važeče lične karte ili pasoša
 • Na uvid original lična karta ili pasoš
 • Fotokopija rešenja o penzionisanju

Za lične penzionere važi 3 godine ili 6 meseci za lica koja su tek podnela zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Za porodične penzionere (P14) se izdaje uz podnošenje sledeće dokumentacije:

 • Fotokopija važeče lične karte ili pasoša
 • Na uvid original lična karta ili pasoš
 • Uverenje nadležnog organa da je lice u statusu porodičnog penzionera (uverenje ne sme biti starije od 15 dana)

Za porodične penzionere važi 3 godine ili 1-12 meseci.

Zona Mesečna karta Godišnja karta
1 1.090 RSD 11.990RSD
1 i 2 1.120 RSD 12.320 RSD
1, 2 i 3 1.890 RSD 20.790 RSD
1, 2, 3 i 4 2.490 RSD 27.390 RSD
3 1.120 RSD 12.320 RSD
3 i 4 1.890 RSD 20.790 RSD
4 1.120 RSD 12.320 RSD
1, 2, 3 i Ekspres 2.990 RSD 32.890 RSD

Bus Plus za studente (P3) – dokumentacija i cena dopune

Izdaje se uz priložena sledeća dokumenta:

 • Fotokopija važeče lične karte ili pasoša
 • Na uvid original lična karta ili pasoš
 • Originalna potvrda o pohađanju akreditovane visokoškolske ustanove na teritoriji Srbije (za studente sa prebivalištem u Beogradu) ili na teritoriji Beograda (za studente sa prebivalištem van Beograda)

Karticu za studente mogu dobiti studenti koji su mlađi od 26 godina i ispunjavaju uslove vezane za studiranje. Studentska kartica važi 3 godine ili godinu dana od trenutka izdavanja i može se dopunjavati na mesečnom ili godišnjem nivou.

Zona Mesečna karta Godišnja karta
1 1.090 RSD 11.990RSD
1 i 2 1.120 RSD 12.320 RSD
1, 2 i 3 1.410 RSD 15.510 RSD
1, 2, 3 i 4 1.730 RSD 19.030 RSD
3 1.120 RSD 12.320 RSD
3 i 4 1.410 RSD 15.510 RSD
4 1.120 RSD 12.320 RSD
1, 2, 3 i Ekspres 2.510 RSD 27.610 RSD

Adrese i radno vreme mesta za izdavanje

Na mestima navedenim u tabeli možete izvaditi personalizovane kartice, dok na kioscima i samoposlugama na preko 2000 prodajnih mesta možete kupiti sve ostale vrste kartica. U tabeli su navedene adrese prodajnih mesta za Bus Plus, radno vreme i kompanija koja vrši izdavanje. 

Adrese i radno vreme mesta za izdavanje

Opština Adresa Kompanija Radni dan Subota
Vračar Ulica Masarikova 5 – Beograđanka BusPlus 09:00 – 19:00 09:00 – 15:00
Novi Beograd Bulevar Mihaila Pupina 165d – „Lukoil Srbija“ BusPlus 08:00 – 18:00 08:00 – 14:00
Stari grad Ulica Skender Begova 47 GSP Beograd 07:00 – 19:00 08:00 – 15:00
Stari grad Tržni Centar Trg Republike GSP Beograd 07:00 – 19:00 08:00 – 14:00
Savski venac Ulica Deligradska 10 GSP Beograd 07:00 – 19:00 08:00 – 14:00
Mladenovac Lasta Mladenovac Lasta 07:00 – 19:00 08:00 – 15:00
Obrenovac Obrenovac Lasta 07:00 – 19:00 08:00 – 15:00
Lazarevac Lazarevac Lasta 07:00 – 19:00 08:00 – 15:00
Barajevo Barajevo Lasta 07:30 – 14:30 08:00 – 13:00
Sopot Sopot Lasta 07:00 – 19:00 08:00 – 15:00
Novi Beograd Autoput za Zagreb 35 Tempo 09:00 – 16:00 08:00 – 15:00
Čukarica Obrenovacki drum broj 3 Tempo 09:00 – 16:00 08:00 – 15:00
Voždovac Bačvanska 21 Tempo 09:00 – 16:00 08:00 – 15:00
Savski venac Ulica Železnička 4 (šalter 31) BAS 06:30 – 20:30 06:30 – 20:30

Nedeljom mesta za izdavanje personalizovanih kartica ne rade. Jedino u Železničkoj 4, na savskom vencu možete nedeljom izvaditi svoju personalizovanu karticu u periodu od 06:30 – 20:30.

Bus Plus dopuna kartica – personalizovane i nepersonalizovane kartice

Dopuna personalizovanih kartica se može izvršiti na bilo kom od 2000 prodajnih mesta, odnosno kioscima i maloprodajnim objektima na kojima je istaknut BusPlus logo. Mesečna dopuna se obavlja od 25. u mesecu, za sledeći mesec i od 1. do 24. za tekući mesec. Svaka mesečna dopuna važi od 1. do poslednjeg dana u mesecu za koji je uplaćena.

Godišnje dopune se mogu izvršiti bilo kog dana u mesecu.

Uplatom iznosa predviđenog za određeni vremenski period, kategoriju i zonu, korisnik stiče mogućnost da se vozi neograničeno mnogo puta u vozilima javnog prevoza u periodu 04-24h.

Dopuna se vrši vrlo jednostavno. 

Potrebno je da prodavcu date svoju BusPlus karticu i da mu nagovestite koji tip dopune želite, odnosno da li želite polumesečnu, mesečnu ili godišnju kartu, i birate zone za koje želite da dopunite karticu. Prodavac prisloni karticu na uređaj za dopunu, unese vaše željene opcije i štampa se isečak na kome treba da se nađu broj vaše kartice, tip i iznos dopune koju ste tražili. 

Savetujemo vam da proverite podatke na isečku na vreme, kako ne bi došlo do zabune.

Dopuna nepersonalizovanih kartica je kao što smo već spominjali u tekstu, jednostavnija, jer cena ne zavisi od izbora dopune. Možete uplatiti koliko god želite novca i on će uvek biti na kartici. Maksimalni iznos za pojedinačnu dopunu je 2.500 dinara, a maksimalni iznos koji možete imati na kartici je 5.000 dinara.

Posebna povoljnost je što se za sve uplate u iznosu preko 900 dinara, dopuna uvećava za iznos od 100 dinara.

Nepersonalizovane kartice takođe dopunjujete na kioscima i u maloprodajnim objektima koji vrše ovu uslugu, a označeni su BusPlus logotipom.

Bus Plus Mastercard i MTS – alternativni načini plaćanja vožnje

Vožnju u vozilima gradskog prevoza je moguće platiti telefonom, ako ste u MTS mreži, vaš telefon ima podržanu NFC tehnologiju i minimum 4.4 verziju android operativnog sistema.

Potrebno je da instalirate mts Bus Plus karta aplikaciju. U njoj odaberete zonu i vremensku kartu, pritisnete taster KUPI i naplata će se izvršiti zaduživanjem računa kod vašeg mobilnog operatera – MTS.

Kupljena karta se može iskoristiti u narednih 24h.

U prevozu, kako biste očitali kartu, bitno je da je NFC usluga aktivirana na mobilnom telefonu, ekran telefona uključen i pokrenuta mts aplikacija. Tada samo prinesete telefon validatoru, kako bi se karta očitala.

Plaćanje vožnje Mastercard platnom karticom je verovatno najjednostavniji način plaćanja vožnje u javnom prevozu. Samo je važno da vaša Mastercard kartica ima neku od oznaka za beskontaktno plaćanje (PayPass) i sve ostalo je vrlo jednostavno.

Mastercard možete koristiti kao nepersonalizovanu BusPlus karticu, jednostavnim prislanjanjem na donji deo validatora. Glavne razlike su što ipak Mastercard jeste vaša personalna kartica i što su cene vožnje za nijansu skuplje u odnosu na cene vožnji koje se naplaćuju kada se koristi nepersonalizovana kartica. Cene sa Mastercard-om po zonama i vremenskom trajanju možete videti u tabeli ispod.

Karte za jednu zonu

Zona Vreme korišćenja karte Cena sa Mastercard-om
1 i 2 90 min 98 RSD
3 90 min 98 RSD
4 90 min 98 RSD

Karte za više zona

Zone Vreme korišćenja karte Cena sa Mastercard-om
1, 2 i 3 90 min 197 RSD
1, 2, 3 i 4 90 min 296 RSD
3 i 4 90 min 197 RSD

Bus Plus aplikacija za mobilne telefone

Bus Plus aplikacija za mobilne telefone je odlično pomagalo u svakodnevnom informisanju i orijentisanju u gradu i gradskom prevozu. Jednostavno je možete preuzeti sa GooglePlay prodavnice i koristiti potpuno besplatno.

Od skoro je uvedena i za Huawei telefone, koji nemaju pristup Google servisima, a takođe se pojavila i verzija za iOS. 

Ova aplikacija predstavlja način da se uvežete sa sistemom u svakom trenutku i na taj način na svom mobilnom telefonu imate servisne informacije o javnom gradskom prevozu u Beogradu.

Šta je sadržano u aplikaciji?

 • Red vožnje svih dnevnih linija
 • Brojevi svih stajališta po linijama gradskog prevoza
 • Informacije o dolasku vozila na određeno stajalište
 • Cenovnik svih kartica

Bus Plus zone u Beogradu

To su zapravo zone grada Beograda na koje je grad podeljen u okviru BusPlus sistema kako bi se precizno mogla odrediti cena karata i dopuna. Postoje ukupno 4 zone, odnosno zona 1, zona 2, zona 3 i zona 4, za koje se pojedinačno ili grupno može kupiti ili dopuniti kartica.

Koje delove grada obuhvataju pojedinačne zone?

Prva zona obuhvata centar grada, a oivičena je sa južne strane naseljima koja takođe spadaju u zonu 1:

 • Karaburma (Ada Huja)
 • Mirijevo I
 • Zeleno brdo
 • Konjarnik
 • Medaković
 • Braće Jerković
 • Banjica
 • Dedinje
 • Banovo brdo (Ada Ciganlija)

Sa novobeogradske strane je oivičena naseljima koja takođe spadaju u zonu 1:

 • Zemun (centar)
 • Bački Ilovik
 • Zemun (Novi grad)
 • Kolonija Zmaj
 • Nova Bežanija
 • Blokovi 72 i 71 (Novobeogradski nasip)

Sa severne strane obuhvata naselja Krnjača i Kotež, kao i jezero Veliko Blato.

Bitno je napomenuti da su navedene granice prve zone samo ugrubo opisane.

Druga zona obuhvata sve što ne potpada pod ostale zone, a nalazi se na teritoriji grada Beograda.

Pod treću zonu spadaju opštine Barajevo, Grocka, Obrenovac i Sopot, a pod četvrtu zonu opštine Lazarevac i Mladenovac.

Nadamo se da su vam informacije iz našeg teksta bile korisne, da ste sada mnogo bolje upoznati sa sistemom javnog gradskog prevoza i da će vam ovaj tekst zasita poslužiti kao vodič kroz gradski prevoz u Beogradu.

Autor:

Travelist