PLAVI

PLAVI

Aktivna

PREDUZEĆE ZA MARKETING, PROPAGANDU, IZDAVAČKU DELATNOST, TURIZAM, SPOLJNU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE PLAVI, PLAVI DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BEOGRAD